Lingao [onb]

ชื่อภาษา ISO: Lingao
รหัสภาษา ISO: onb
จำนวนประชากร: 669,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lingao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12971
จำนวนประชากร: 520,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lingao


Limkow
Linkow
Ongbe
Ong-Be
Vo Limkou
临高语
臨高語

พื้นที่ใช้ภาษา Lingao

China

2. Lingao: Lincheng

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12972
จำนวนประชากร: 520,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lingao: Lincheng

Lincheng
Lingao Proper-Dengmai

พื้นที่ใช้ภาษา Lingao: Lincheng

China

3. Lingao: Qiongshan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12973
รหัสสำเนียงของ ROD: 12973
จำนวนประชากร: 520,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lingao: Qiongshan

Qiongshan

พื้นที่ใช้ภาษา Lingao: Qiongshan

China

People Groups who speak Lingao

Lingao;