Okanagan [oka]

ชื่อภาษา ISO: Okanagan
รหัสภาษา ISO: oka
จำนวนประชากร: 850

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Okanagan: Colville

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 218
จำนวนประชากร: 400

ชื่ออื่นสำหรับ Okanagan: Colville

Colville
Moses
Okanagan
Okanagon
Okanogan

พื้นที่ใช้ภาษา Okanagan: Colville

Canada
United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Okanagan: Colville

C14410 พระคำแห่งชีวิต

2. Okanagan: Lake

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15253
จำนวนประชากร: 612

ชื่ออื่นสำหรับ Okanagan: Lake

Lake

พื้นที่ใช้ภาษา Okanagan: Lake

United States of America

3. Okanagan: Sanpoil

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15254
จำนวนประชากร: 612

ชื่ออื่นสำหรับ Okanagan: Sanpoil

Sanpoil

พื้นที่ใช้ภาษา Okanagan: Sanpoil

Canada
United States of America

4. Okanagan: Southern Okanogan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15255
จำนวนประชากร: 612

ชื่ออื่นสำหรับ Okanagan: Southern Okanogan

Osoyoo
Southern Okanogan

พื้นที่ใช้ภาษา Okanagan: Southern Okanogan

Canada
United States of America

People Groups who speak Okanagan

Okanagon;