Khana [ogo]

ชื่อภาษา ISO: Khana
รหัสภาษา ISO: ogo
จำนวนประชากร: 200,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2388
รหัสสำเนียงของ ROD: 02388

ชื่ออื่นสำหรับ Kana

Khana
Koana
Ogoni

พื้นที่ใช้ภาษา Kana

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kana

C08571 พระคำแห่งชีวิต

2. Khana: Boue

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11933
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Khana: Boue

Boúe
Khana: Boúe

พื้นที่ใช้ภาษา Khana: Boue

Nigeria

3. Khana: Ken-khana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11934

ชื่ออื่นสำหรับ Khana: Ken-khana

Ken-khana

พื้นที่ใช้ภาษา Khana: Ken-khana

Nigeria

4. Khana: Norkhana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11935

ชื่ออื่นสำหรับ Khana: Norkhana

Norkhana

พื้นที่ใช้ภาษา Khana: Norkhana

Nigeria

5. Khana: Yeghe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11936

ชื่ออื่นสำหรับ Khana: Yeghe

Yeghe

พื้นที่ใช้ภาษา Khana: Yeghe

Nigeria

6. Ogoni: Khana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4768
รหัสสำเนียงของ ROD: 04768

ชื่ออื่นสำหรับ Ogoni: Khana

Kana
Khana
Koana

พื้นที่ใช้ภาษา Ogoni: Khana

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ogoni: Khana

C26861 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Khana

Ogoni;