Ogbah [ogc]

ชื่อภาษา ISO: Ogbah
รหัสภาษา ISO: ogc
จำนวนประชากร: 170,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ogba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2383

ชื่ออื่นสำหรับ Ogba

Ogbah

พื้นที่ใช้ภาษา Ogba

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ogba

C14661 พระคำแห่งชีวิต

2. Ogbah: Egnih

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15234
จำนวนประชากร: 170,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ogbah: Egnih

Egnih

พื้นที่ใช้ภาษา Ogbah: Egnih

Nigeria

3. Ogbah: Igburu-usomini

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15235
จำนวนประชากร: 170,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ogbah: Igburu-usomini

Igburu-usomini

พื้นที่ใช้ภาษา Ogbah: Igburu-usomini

Nigeria

People Groups who speak Ogbah

Ogba;