Nyanga [nyj]

ชื่อภาษา ISO: Nyanga
รหัสภาษา ISO: nyj
จำนวนประชากร: 150,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kinyanga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1262

ชื่ออื่นสำหรับ Kinyanga

Inyanga
Nyanga

พื้นที่ใช้ภาษา Kinyanga

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kinyanga

C22390 พระคำแห่งชีวิต

2. Nyanga: Ifuna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15160
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nyanga: Ifuna

Ifuna

พื้นที่ใช้ภาษา Nyanga: Ifuna

Congo, Democratic Republic of

3. Nyanga: Ikumbure

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15161
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nyanga: Ikumbure

Ikumbure

พื้นที่ใช้ภาษา Nyanga: Ikumbure

Congo, Democratic Republic of

4. Nyanga: Itiri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15162
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nyanga: Itiri

Itiri

พื้นที่ใช้ภาษา Nyanga: Itiri

Congo, Democratic Republic of

People Groups who speak Nyanga

Nyanga;