Ngad'a [nxg]

ชื่อภาษา ISO: Ngad'a
รหัสภาษา ISO: nxg
จำนวนประชากร: 60,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ngada

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14837
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ngada

Badjava
Bajava
Bajawa
Nad'a
Nga'da
Ngadha
Rokka

พื้นที่ใช้ภาษา Ngada

Indonesia

2. Ngad’a: Bajawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3811
รหัสสำเนียงของ ROD: 03811

ชื่ออื่นสำหรับ Ngad’a: Bajawa

Bajawa
Ngad'a: Bajawa

พื้นที่ใช้ภาษา Ngad’a: Bajawa

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ngad’a: Bajawa

C19060 ข่าวประเสริฐ

3. Ngada: Central Ngada

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14840
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ngada: Central Ngada

Central Ngada

พื้นที่ใช้ภาษา Ngada: Central Ngada

Indonesia

4. Ngada: South Ngada

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14841
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ngada: South Ngada

South Ngada

พื้นที่ใช้ภาษา Ngada: South Ngada

Indonesia

People Groups who speak Ngad'a

Ngada'a;