Tase Naga [nst]

ชื่อภาษา ISO: Tase Naga
รหัสภาษา ISO: nst
จำนวนประชากร: 100,100

จีอาร์เอ็นมี 34 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Naga:Kaishan, Pangmi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20171
รหัสสำเนียงของ ROD: 20171
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga:Kaishan, Pangmi

Kaishan, Pangmi
Naga, Tase: Kaisan
Naga, Tase: Kaishan
Naga, Tase: Kaishan, Pangmi
नागा, त्से: काइशन
နာဂ: Kaishan, Pangmi

พื้นที่ใช้ภาษา Naga:Kaishan, Pangmi

India
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Naga:Kaishan, Pangmi

A63077 ข่าวประเสริฐ
A63115 Angma Ngapi Vahdlik [พระคำแห่งชีวิต]

2. Naga, Tase: Chuyo-Gakat

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21264
รหัสสำเนียงของ ROD: 21264
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Chuyo-Gakat

Tangsa
Tangshang

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Chuyo-Gakat

Myanmar

3. Naga, Tase: Gashan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14593

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Gashan

Gashan

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Gashan

India
Myanmar

4. Naga, Tase: Hasik

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21267
รหัสสำเนียงของ ROD: 21267
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Hasik

Awla
Awlay
Laju
Tangsa
Tangshang

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Hasik

Myanmar

5. Naga, Tase: Have

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14594

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Have

Have
Havoy

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Have

India
Myanmar

6. Naga, Tase: Hkaluk

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14595

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Hkaluk

Hkaluk

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Hkaluk

India
Myanmar

7. Naga, Tase: Khemsing

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14596
รหัสสำเนียงของ ROD: 14596
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Khemsing

Khemsing
Sanke
नागा, त्से: खेमसिंग

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Khemsing

India
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Naga, Tase: Khemsing

A38038 ข่าวประเสริฐ
A38040 พระคำแห่งชีวิต- Life in Christ
A38039 พระคำแห่งชีวิต- เรื่อง of Hope

8. Naga, Tase: Langshin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14597

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Langshin

Langshin

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Langshin

India
Myanmar

9. Naga, Tase: Longkhai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21272
รหัสสำเนียงของ ROD: 21272
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Longkhai

Tangshang

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Longkhai

Myanmar

10. Naga, Tase: Longri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14598

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Longri

Longri

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Longri

India
Myanmar

11. Naga, Tase: Lumnu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21274
รหัสสำเนียงของ ROD: 21274
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Lumnu

Tangsa
Tangshang

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Lumnu

Myanmar

12. Naga, Tase: Lungchang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14599

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Lungchang

Lungchang

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Lungchang

India
Myanmar

13. Naga, Tase: Lungri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14600

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Lungri

Lungri

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Lungri

India
Myanmar

14. Naga, Tase: Mawrang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14601
รหัสสำเนียงของ ROD: 14601

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Mawrang

Mawrang

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Mawrang

India
Myanmar

15. Naga, Tase: Moklum

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14602
รหัสสำเนียงของ ROD: 14602
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Moklum

Moklum
नागा, त्से: मोकल्म

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Moklum

India
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Naga, Tase: Moklum

A63186 ข่าวประเสริฐ
A63185 พระคำแห่งชีวิต

16. Naga, Tase: Myimu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14603

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Myimu

Myimu

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Myimu

India
Myanmar

17. Naga, Tase: Pingku

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21269
รหัสสำเนียงของ ROD: 21269
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Pingku

Tangsa
Tangshang

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Pingku

Myanmar

18. Naga, Tase: Ponthai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14604

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Ponthai

Ponthai

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Ponthai

India
Myanmar

19. Naga, Tase: Rasa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21273
รหัสสำเนียงของ ROD: 21273
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Rasa

Tangsa
Tangshang

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Rasa

Myanmar

20. Naga, Tase: Rongrang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14605

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Rongrang

Rongrang

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Rongrang

India
Myanmar

21. Naga, Tase: Ronrang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14606

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Ronrang

Poerah
Ronrang

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Ronrang

India
Myanmar

22. Naga, Tase: Sangche

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1131
รหัสสำเนียงของ ROD: 01131
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Sangche

Naga, Tase: Sanke
Naga, Tase: Shecyu
Rangpan
Sangche
See Naga
Shang Gei Naga
Shanke
Sheucheu
Tangsa
Tase
Tasey

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Sangche

India
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Naga, Tase: Sangche

C06740 พระคำแห่งชีวิต

23. Naga, Tase: Sansik

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21270
รหัสสำเนียงของ ROD: 21270
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Sansik

Sheiknyo
Siknyo
Sikpo
Tangsa
Tangshang

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Sansik

Myanmar

24. Naga, Tase: Saukrang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14609

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Saukrang

Saukrang

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Saukrang

India
Myanmar

25. Naga, Tase: Taipi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14610
จำนวนประชากร: 17,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Taipi

Taipi

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Taipi

India

26. Naga, Tase: Tikhak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14611
รหัสสำเนียงของ ROD: 14611
จำนวนประชากร: 17,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Tikhak

Tikhak
नागा, तसे:तिखक

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Tikhak

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Naga, Tase: Tikhak

A38292 ข่าวประเสริฐ
A38293 พระคำแห่งชีวิต - New life in Christ

27. Naga, Tase: Tulim

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14612
รหัสสำเนียงของ ROD: 14612

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Tulim

Tulim

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Tulim

India
Myanmar

28. Naga, Tase: Yawngkon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21271
รหัสสำเนียงของ ROD: 21271
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Yawngkon

Tangsa
Tangshang

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Yawngkon

Myanmar

29. Naga, Tase: Yogli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14613
รหัสสำเนียงของ ROD: 14613

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Tase: Yogli

Jugli
Yogli

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Tase: Yogli

India
Myanmar

30. Tangsa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6169
รหัสสำเนียงของ ROD: 06169
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tangsa

Cham Chang
Heimi/Haimi
Naga: Tase
Pangmi (Pinhmi)
Rangpan
Rangpang
Tangshang
Tase
तांग्सा

พื้นที่ใช้ภาษา Tangsa

India
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tangsa

C29891 พระคำแห่งชีวิต
A62012 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A62010 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A62013 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A62014 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A62011 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A62017 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A62015 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A62016 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

31. Tangsa: Chamchang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3387
รหัสสำเนียงของ ROD: 03387
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tangsa: Chamchang

Chamchang
Naga, Tase
Naga Tase: Khemsing
Naga Tase: Kimsing
Naga Tase: Sanke
Naga Tase: Sechu
Naga Tase: Shangge
Naga Tase: Shechu

พื้นที่ใช้ภาษา Tangsa: Chamchang

India
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tangsa: Chamchang

C06840 พระคำแห่งชีวิต

32. Tangsa: Hakhun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21147
รหัสสำเนียงของ ROD: 21147
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tangsa: Hakhun

तांग्सा: हाखून

พื้นที่ใช้ภาษา Tangsa: Hakhun

India
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tangsa: Hakhun

A38177 ข่าวประเสริฐ
A38175 พระคำแห่งชีวิต 1 The Gospel of Hope
A38176 พระคำแห่งชีวิต 2 Eternal Life in Jesus

33. Tangsa: Musang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3007
รหัสสำเนียงของ ROD: 03007

ชื่ออื่นสำหรับ Tangsa: Musang

Longphi
Lunghpyi
Tangsi: Lunghpyi
तंगसा: मुसंग

พื้นที่ใช้ภาษา Tangsa: Musang

India
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tangsa: Musang

C06830 พระคำแห่งชีวิต

34. Tangsa: Shanke

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3008
รหัสสำเนียงของ ROD: 03008
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tangsa: Shanke

Naga Tase: Sanke
Sanke
तांग्सा: शांके

พื้นที่ใช้ภาษา Tangsa: Shanke

India
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tangsa: Shanke

C06831 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Tase Naga

Jugli Tangsa; Naga, Tangsa; Tangsa, Hawai; Tangsa Jugli; Tangsa, Kemsing; Tangsa, Longchang; Tangsa, Longphi; Tangsa, Longri; Tangsa, Longsang; Tangsa, Moglum; Tangsa, Mossang; Tangsa, Roerah; Tangsa, Sangwal; Tangsa, Sechu; Tangsa, Simsa; Tangsa, Tikhak; Tangsa, Tyolin; Tangsa, Yongkuk; Tangsa, Yougli;