Southern Nisu [nsd]

ชื่อภาษา ISO: Southern Nisu
รหัสภาษา ISO: nsd
จำนวนประชากร: 210,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nisu, Southern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20485

ชื่ออื่นสำหรับ Nisu, Southern

Southern Nisu
南尼苏语
南尼蘇語

พื้นที่ใช้ภาษา Nisu, Southern

China

2. Southern Nisu: Yuanjin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18570
จำนวนประชากร: 800,000

ชื่ออื่นสำหรับ Southern Nisu: Yuanjin

Yuanjin

พื้นที่ใช้ภาษา Southern Nisu: Yuanjin

China

People Groups who speak Southern Nisu

Nisu, Jianshui;