Nalögo [nlz]

ชื่อภาษา ISO: Nalögo
รหัสภาษา ISO: nlz
จำนวนประชากร: 1,620

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nalogo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20436

ชื่ออื่นสำหรับ Nalogo

Nalögo

พื้นที่ใช้ภาษา Nalogo

Solomon Islands

2. Navlopento

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3649
รหัสสำเนียงของ ROD: 03649

พื้นที่ใช้ภาษา Navlopento

Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Navlopento

C23571 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Nalögo

Nalogo;