Orizaba Nahuatl [nlv]

ชื่อภาษา ISO: Orizaba Nahuatl
รหัสภาษา ISO: nlv
จำนวนประชากร: 120,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nahuatl, Ixhuatlancillo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14635
จำนวนประชากร: 4,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nahuatl, Ixhuatlancillo

Ixhuatlancillo

พื้นที่ใช้ภาษา Nahuatl, Ixhuatlancillo

Mexico

2. Nahuatl, Orizaba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4679
รหัสสำเนียงของ ROD: 04679

ชื่ออื่นสำหรับ Nahuatl, Orizaba

Nahuatl de la Sierra de Zongol
Nahuatl de la Sierra de Zongolica
Náhuatl de la Sierra de Zongolica
Orizaba Aztec

พื้นที่ใช้ภาษา Nahuatl, Orizaba

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nahuatl, Orizaba

A26010 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Orizaba Nahuatl

Nahuatl, Orizaba;