ภาษาดัทช์ (Dutch) [nld]

ชื่อภาษา ISO: ภาษาดัทช์ (Dutch)
รหัสภาษา ISO: nld
จำนวนประชากร: 22,984,690

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dutch

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21
จำนวนประชากร: 15,700,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dutch

나시족
Dutch: Netherlands
Holandes
Hollands
Nederlands
Niederlandisch
Niederländisch
荷兰语
荷蘭語

พื้นที่ใช้ภาษา Dutch

Aruba
Belgium
Brazil
Canada
France
Germany
Indonesia
Netherlands
Netherlands Antilles
South Africa
Suriname
United Kingdom
United States of America
West Indies

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dutch

C34000 ชีวิตของพระเยซู 1
C34001 ชีวิตของพระเยซู 2
A65088 Ken Je Mij? [Do You Know Me?]
A64164 Ongelooflijk [Unbelievable]

2. Dutch: Westfries

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9475
รหัสสำเนียงของ ROD: 09475

ชื่ออื่นสำหรับ Dutch: Westfries

Dutch: Northern North Hollandish
Dutch: Westfries

พื้นที่ใช้ภาษา Dutch: Westfries

Belgium
Netherlands

People Groups who speak ภาษาดัทช์

Black African, general; Dutch; Eurasian; Gypsy, Dutch; Jew, Dutch Speaking; Surinamese, Dutch-Speaking;