Ao Naga [njo]

ชื่อภาษา ISO: Ao Naga
รหัสภาษา ISO: njo
จำนวนประชากร: 232,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ao Naga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 157

ชื่ออื่นสำหรับ Ao Naga

Ao
Aorr
Cholimi
Hatigoria
Nowgong
Paimi
Uri
आओ नागा

พื้นที่ใช้ภาษา Ao Naga

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ao Naga

C07820 พระคำแห่งชีวิต

2. Naga, Ao: Changki

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14517
จำนวนประชากร: 141,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Ao: Changki

Changki

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Ao: Changki

India

3. Naga, Ao: Chongli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14518
จำนวนประชากร: 141,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Ao: Chongli

Chongli
Chungli

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Ao: Chongli

India

4. Naga, Ao: Dordar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14519
จำนวนประชากร: 141,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Ao: Dordar

Dordar
Yacham

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Ao: Dordar

India

5. Naga, Ao: Longla

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14520
จำนวนประชากร: 141,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Ao: Longla

Longla

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Ao: Longla

India

6. Naga, Ao: Mongsen Khari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14521
จำนวนประชากร: 141,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Ao: Mongsen Khari

Mongsen Khari

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Ao: Mongsen Khari

India

People Groups who speak Ao Naga

Ao;