Nocte Naga [njb]

ชื่อภาษา ISO: Nocte Naga
รหัสภาษา ISO: njb
จำนวนประชากร: 33,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Jaipuri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3537
รหัสสำเนียงของ ROD: 03537
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 85

ชื่ออื่นสำหรับ Jaipuri

Borduria
Dhundhari
Jaipuria
Mohongia
Naga
Naga, Nocte
Namsangia
Nocte
Nokte
Paniduria
जयपुरी

พื้นที่ใช้ภาษา Jaipuri

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Jaipuri

C25240 พระคำแห่งชีวิต 1
A32511 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Naga, Nocte

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21235

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Nocte

India

3. Naga, Nocte: Laju

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14569
รหัสสำเนียงของ ROD: 14569
จำนวนประชากร: 33,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Nocte: Laju

Laju
नागा, नोक्ते:लाजु

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Nocte: Laju

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Naga, Nocte: Laju

C62786 ข่าวประเสริฐ
C62785 พระคำแห่งชีวิต and เพลง

4. Naga, Nocte: Ponthai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14570
จำนวนประชากร: 33,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Nocte: Ponthai

Lamlak
Ponthai

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Nocte: Ponthai

India

5. Naga, Nocte: Totcha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14571
จำนวนประชากร: 33,000

ชื่ออื่นสำหรับ Naga, Nocte: Totcha

Totcha

พื้นที่ใช้ภาษา Naga, Nocte: Totcha

India

People Groups who speak Nocte Naga

Nocte; Ponthai Nocte; Tutcha Nocte;