Southeastern Kolami [nit]

ชื่อภาษา ISO: Southeastern Kolami
รหัสภาษา ISO: nit
จำนวนประชากร: 10,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kolami: Metla

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12146
รหัสสำเนียงของ ROD: 12146
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kolami: Metla

Kolami, Southeastern: Metla-kinwat
Metla-kinwat
कोलामी: मेटला

พื้นที่ใช้ภาษา Kolami: Metla

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kolami: Metla

C62219 พระคำแห่งชีวิต Messages and เพลง

2. Kolami, Southeastern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12144
จำนวนประชากร: 10,000

พื้นที่ใช้ภาษา Kolami, Southeastern

India

3. Kolami, Southeastern: Asifabad

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12145
จำนวนประชากร: 10,000

พื้นที่ใช้ภาษา Kolami, Southeastern: Asifabad

India

4. Kolami, Southeastern: Naiki

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12147
จำนวนประชากร: 10,000

พื้นที่ใช้ภาษา Kolami, Southeastern: Naiki

India

5. Kolami, Southeastern: Utnur

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12148
จำนวนประชากร: 10,000

พื้นที่ใช้ภาษา Kolami, Southeastern: Utnur

India

People Groups who speak Southeastern Kolami

Kolowar;