Nek [nif]

ชื่อภาษา ISO: Nek
รหัสภาษา ISO: nif
จำนวนประชากร: 2,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nek

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14815
จำนวนประชากร: 1,500

พื้นที่ใช้ภาษา Nek

Papua New Guinea

2. Nek: East Nek

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14816
จำนวนประชากร: 1,500

ชื่ออื่นสำหรับ Nek: East Nek

East Nek

พื้นที่ใช้ภาษา Nek: East Nek

Papua New Guinea

3. Nek: West Nek

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14817
จำนวนประชากร: 1,500

ชื่ออื่นสำหรับ Nek: West Nek

West Nek

พื้นที่ใช้ภาษา Nek: West Nek

Papua New Guinea

People Groups who speak Nek

Nek;