Nias [nia]

ชื่อภาษา ISO: Nias
รหัสภาษา ISO: nia
จำนวนประชากร: 770,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nias

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 734
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 70

ชื่ออื่นสำหรับ Nias

Bahasa Nias
Batu
Nias-Sprache
Ниас
尼亚斯语
尼亞斯語

พื้นที่ใช้ภาษา Nias

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nias

C32761 คำพยาน
A63783 ข่าวประเสริฐ
A62555 ข่าวประเสริฐ
C62554 1 & 2 Thess; 2 Timothy; Hebrews 12
A37520 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
A37521 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2
C80776 Gospel Messages

2. Nias: Batu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14968
รหัสสำเนียงของ ROD: 14968
จำนวนประชากร: 480,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nias: Batu

Batu

พื้นที่ใช้ภาษา Nias: Batu

Indonesia

3. Nias Teluk Dalam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19470
รหัสสำเนียงของ ROD: 19470

พื้นที่ใช้ภาษา Nias Teluk Dalam

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nias Teluk Dalam

A63789 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Nias

Batu, Nias; Niassan;