Nagumi [ngv]

ชื่อภาษา ISO: Nagumi
รหัสภาษา ISO: ngv

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nagumi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14627

พื้นที่ใช้ภาษา Nagumi

Cameroon

2. Ngong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14933

พื้นที่ใช้ภาษา Ngong

Cameroon