Nyaheun [nev]

ชื่อภาษา ISO: Nyaheun
รหัสภาษา ISO: nev
จำนวนประชากร: 4,340

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nyaheun: Ban Jiang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1008
รหัสสำเนียงของ ROD: 01008

ชื่ออื่นสำหรับ Nyaheun: Ban Jiang

Ban Jiang
Nyahun
Nyahun: Ban Jiang

พื้นที่ใช้ภาษา Nyaheun: Ban Jiang

Laos

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nyaheun: Ban Jiang

C09750 พระคำแห่งชีวิต

2. Nyaheun: Ban Tahot

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3115
รหัสสำเนียงของ ROD: 03115

ชื่ออื่นสำหรับ Nyaheun: Ban Tahot

Ban Tahoit
Ban Tahot
Ban Tahuat
Tahoit

พื้นที่ใช้ภาษา Nyaheun: Ban Tahot

Laos

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nyaheun: Ban Tahot

C09700 พระคำแห่งชีวิต

3. Nyaheun: Nam Tuat

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3116
รหัสสำเนียงของ ROD: 03116

ชื่ออื่นสำหรับ Nyaheun: Nam Tuat

Nam Tuat
Nam Tuit

พื้นที่ใช้ภาษา Nyaheun: Nam Tuat

Laos

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nyaheun: Nam Tuat

C09701 พระคำแห่งชีวิต

4. Nyaheun: Nong Mek

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1822
รหัสสำเนียงของ ROD: 01822

ชื่ออื่นสำหรับ Nyaheun: Nong Mek

Nong Mek

พื้นที่ใช้ภาษา Nyaheun: Nong Mek

Laos

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nyaheun: Nong Mek

C09751 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Nyaheun

Nyahon, Nyaheun;