Numana-Nunku-Gbantu-Numbu [nbr]

ชื่อภาษา ISO: Numana-Nunku-Gbantu-Numbu
รหัสภาษา ISO: nbr
จำนวนประชากร: 40,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Numana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2250

ชื่ออื่นสำหรับ Numana

Numana-Nunku-Gwantu-Numbu
Numana-Nunku-Gwantu-Numbu: Numana
Sanga

พื้นที่ใช้ภาษา Numana

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Numana

A64475 ข่าวประเสริฐ & เพลง
C14601 พระคำแห่งชีวิต

2. Numana-Nunku-Gwantu-Numbu: Gwantu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15104
จำนวนประชากร: 15,000

ชื่ออื่นสำหรับ Numana-Nunku-Gwantu-Numbu: Gwantu

Gwantu

พื้นที่ใช้ภาษา Numana-Nunku-Gwantu-Numbu: Gwantu

Nigeria

3. Numana-Nunku-Gwantu-Numbu: Numbu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15105
จำนวนประชากร: 15,000

ชื่ออื่นสำหรับ Numana-Nunku-Gwantu-Numbu: Numbu

Numbu

พื้นที่ใช้ภาษา Numana-Nunku-Gwantu-Numbu: Numbu

Nigeria

4. Numana-Nunku-Gwantu-Numbu: Nunku

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15106
จำนวนประชากร: 15,000

ชื่ออื่นสำหรับ Numana-Nunku-Gwantu-Numbu: Nunku

Nunku

พื้นที่ใช้ภาษา Numana-Nunku-Gwantu-Numbu: Nunku

Nigeria

People Groups who speak Numana-Nunku-Gbantu-Numbu

Numana, Sanga;