Nangikurrunggurr (Ngan'gityemerri ) [nam]

ชื่อภาษา ISO: Nangikurrunggurr (Ngan'gityemerri )
รหัสภาษา ISO: nam
จำนวนประชากร: 180

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nangikurrunggurr

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14709
จำนวนประชากร: 275

ชื่ออื่นสำหรับ Nangikurrunggurr

Nangikurunggurr
Ngangikarangurr
Ngankikurrunkurr
Ngenkikurrunggur

พื้นที่ใช้ภาษา Nangikurrunggurr

Australia

2. Nangikurrunggurr: Ngenkiwumerri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14710
จำนวนประชากร: 275

ชื่ออื่นสำหรับ Nangikurrunggurr: Ngenkiwumerri

Angomerry
Marewumiri
Nangimera
Nangiomeri
Nangumiri
Ngangomori
Ngenkiwumerri

พื้นที่ใช้ภาษา Nangikurrunggurr: Ngenkiwumerri

Australia

3. Nangikurrunggurr: Tyemeri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14711
จำนวนประชากร: 275

ชื่ออื่นสำหรับ Nangikurrunggurr: Tyemeri

Moil
Ngankikurrunkurr
Tyemeri

พื้นที่ใช้ภาษา Nangikurrunggurr: Tyemeri

Australia

People Groups who speak Nangikurrunggurr

Nangikurrunggurr;