Mele-Fila [mxe]

ชื่อภาษา ISO: Mele-Fila
รหัสภาษา ISO: mxe
จำนวนประชากร: 3,500

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kartaplas

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4483
รหัสสำเนียงของ ROD: 04483

พื้นที่ใช้ภาษา Kartaplas

Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kartaplas

C24040 พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA

2. Mele-Fila

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4481

ชื่ออื่นสำหรับ Mele-Fila

Fila-Mele
Меле-Фила

พื้นที่ใช้ภาษา Mele-Fila

Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mele-Fila

A24031 พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA

3. Mele-Fila: Ifira

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4480
รหัสสำเนียงของ ROD: 04480

ชื่ออื่นสำหรับ Mele-Fila: Ifira

Efira
Fila
Fila-Mele: Fila
Fira
Mele-Fila: Fila

พื้นที่ใช้ภาษา Mele-Fila: Ifira

Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mele-Fila: Ifira

A24011 พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA

4. Mele-Fila: Melese

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4484
รหัสสำเนียงของ ROD: 04484

ชื่ออื่นสำหรับ Mele-Fila: Melese

Mele
Mele-Fila: Mele

พื้นที่ใช้ภาษา Mele-Fila: Melese

Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mele-Fila: Melese

A24041 พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA

People Groups who speak Mele-Fila

Mele-Fila;