Miyako [mvi]

ชื่อภาษา ISO: Miyako
รหัสภาษา ISO: mvi
จำนวนประชากร: 10,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Miyako

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14136
จำนวนประชากร: 67,653

ชื่ออื่นสำหรับ Miyako

宫古琉球语
宮古
宮古琉球語

พื้นที่ใช้ภาษา Miyako

Japan

2. Miyako: Irabu-jima

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14137

ชื่ออื่นสำหรับ Miyako: Irabu-jima

Irabu-jima
宮古:伊良部島

พื้นที่ใช้ภาษา Miyako: Irabu-jima

Japan

3. Miyako: Miyako-jima

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14138

ชื่ออื่นสำหรับ Miyako: Miyako-jima

Hirara
Miyako-jima
Ogami
宮古:宮古島

พื้นที่ใช้ภาษา Miyako: Miyako-jima

Japan

4. Miyako: Tarama-minna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14139

ชื่ออื่นสำหรับ Miyako: Tarama-minna

Tarama-minna
宮古:多良間水納

พื้นที่ใช้ภาษา Miyako: Tarama-minna

Japan

People Groups who speak Miyako

Miyako, Ryukyuan, Southern;