Mandaya [mry]

ชื่อภาษา ISO: Mandaya
รหัสภาษา ISO: mry
จำนวนประชากร: 250,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dibabawon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 280
รหัสสำเนียงของ ROD: 00280

ชื่ออื่นสำหรับ Dibabawon

Cateelenyo
Mandaya
Mandaya, Cataelano

พื้นที่ใช้ภาษา Dibabawon

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dibabawon

C02581 พระคำแห่งชีวิต

2. Mandaya, Lupon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2156
รหัสสำเนียงของ ROD: 02156
จำนวนประชากร: 250,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mandaya, Lupon

Carraga Mandaya
Lupon
Manay Mandayan
Mangaragan Mandaya

พื้นที่ใช้ภาษา Mandaya, Lupon

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mandaya, Lupon

C10480 พระคำแห่งชีวิต

3. Mandaya, Sangab

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13594

ชื่ออื่นสำหรับ Mandaya, Sangab

Sangab

พื้นที่ใช้ภาษา Mandaya, Sangab

Philippines

People Groups who speak Mandaya

Mandaya; Mandaya, Karaga; Mandaya, Sangab;