Migabac [mpp]

ชื่อภาษา ISO: Migabac
รหัสภาษา ISO: mpp
จำนวนประชากร: 2,600

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Migabac

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14071
จำนวนประชากร: 1,300

ชื่ออื่นสำหรับ Migabac

Migaba'

พื้นที่ใช้ภาษา Migabac

Papua New Guinea

2. Migabac: Central Migabac

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14072
จำนวนประชากร: 1,300

ชื่ออื่นสำหรับ Migabac: Central Migabac

Central Migabac

พื้นที่ใช้ภาษา Migabac: Central Migabac

Papua New Guinea

3. Migabac: North Migabac

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14073
จำนวนประชากร: 1,300

ชื่ออื่นสำหรับ Migabac: North Migabac

North Migabac

พื้นที่ใช้ภาษา Migabac: North Migabac

Papua New Guinea

4. Migabac: South Migabac

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14074
จำนวนประชากร: 1,300

ชื่ออื่นสำหรับ Migabac: South Migabac

South Migabac

พื้นที่ใช้ภาษา Migabac: South Migabac

Papua New Guinea

People Groups who speak Migabac

Migabac;