Yosondúa Mixtec [mpm]

ชื่อภาษา ISO: Yosondúa Mixtec
รหัสภาษา ISO: mpm
จำนวนประชากร: 2,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mixteco: Santiago Yosondua: Yolotepec

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4196
รหัสสำเนียงของ ROD: 04196

ชื่ออื่นสำหรับ Mixteco: Santiago Yosondua: Yolotepec

Mixteco de Yosondua: Yolotepec
Mixtec, Yosondua: Yolotepec
San Miguelito Ixcatlan
Santa Maria Yolotepec
Santo Domingo Ixcatlan
Yolotepec
Yolotepec de la Paz

พื้นที่ใช้ภาษา Mixteco: Santiago Yosondua: Yolotepec

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixteco: Santiago Yosondua: Yolotepec

A17330 พระคำแห่งชีวิต

2. Mixtec, Yosondua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4026
รหัสสำเนียงของ ROD: 04026

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Yosondua

Mixteco de Santiago Yosondua
Mixteco de Santiago Yosondúa
Mixteco: Santiago Yosondua
Mixteco, Yosondua
Santiago Yosondua
Southern Tlaxiaco Mixtec

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Yosondua

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Yosondua

A15910 ข่าวประเสริฐ
A17331 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Yosondúa Mixtec

Mixteco, Yosondua;