Mogum [mou]

ชื่อภาษา ISO: Mogum
รหัสภาษา ISO: mou
จำนวนประชากร: 7,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mogum

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14187
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mogum

Mogoum

พื้นที่ใช้ภาษา Mogum

Chad

2. Mogum: Jegu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14188
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mogum: Jegu

Jegu

พื้นที่ใช้ภาษา Mogum: Jegu

Chad

3. Mogum: Koffa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14189
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mogum: Koffa

Kofa
Koffa

พื้นที่ใช้ภาษา Mogum: Koffa

Chad

People Groups who speak Mogum

Mogum;