Mbula [mna]

ชื่อภาษา ISO: Mbula
รหัสภาษา ISO: mna
จำนวนประชากร: 4,500

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kaimanga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 578

ชื่ออื่นสำหรับ Kaimanga

Mangaaba
Mangaava
Mangaawa
Mangap. Kaimanga
Mangap-Mbula
Mbula

พื้นที่ใช้ภาษา Kaimanga

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kaimanga

A20380 พระคำแห่งชีวิต

2. Mbula: Gauru

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13935
จำนวนประชากร: 2,500

ชื่ออื่นสำหรับ Mbula: Gauru

Gauru

พื้นที่ใช้ภาษา Mbula: Gauru

Papua New Guinea

3. Mbula: Northern Mbula

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13936
จำนวนประชากร: 2,500

ชื่ออื่นสำหรับ Mbula: Northern Mbula

Northern Mbula

พื้นที่ใช้ภาษา Mbula: Northern Mbula

Papua New Guinea

4. Mbula: Sakar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13937
จำนวนประชากร: 2,500

ชื่ออื่นสำหรับ Mbula: Sakar

Sakar

พื้นที่ใช้ภาษา Mbula: Sakar

Papua New Guinea

People Groups who speak Mbula

Mbula;