Mae [mme]

ชื่อภาษา ISO: Mae
รหัสภาษา ISO: mme
จำนวนประชากร: 1,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mae: North Small Nambas

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13261
จำนวนประชากร: 750

ชื่ออื่นสำหรับ Mae: North Small Nambas

North Small Nambas

พื้นที่ใช้ภาษา Mae: North Small Nambas

Vanuatu

2. Tirak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13260
จำนวนประชากร: 750

ชื่ออื่นสำหรับ Tirak

Dirak
Mae

พื้นที่ใช้ภาษา Tirak

Vanuatu

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tirak

A63442 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Mae

Mae;