Karbi [mjw]

ชื่อภาษา ISO: Karbi
รหัสภาษา ISO: mjw
จำนวนประชากร: 420,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Karbi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 681

ชื่ออื่นสำหรับ Karbi

Arleng
Arleng Alam
Karbi Karbak
Manchati
Mikir (derogatory name)
Mikir: Arleng
Mikiri (derogatory name)
Mikri
Nihang
Puta
करबी

พื้นที่ใช้ภาษา Karbi

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Karbi

C32571 เพลง & พระคัมภีร์
A62151 ข่าวประเสริฐ
C17621 พระคำแห่งชีวิต

2. Karbi: Amri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6172
รหัสสำเนียงของ ROD: 06172

ชื่ออื่นสำหรับ Karbi: Amri

Amri
Amri Karbi
Mikir: Amri
करबी: अमरी

พื้นที่ใช้ภาษา Karbi: Amri

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Karbi: Amri

C03701 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Karbi

Arleng;