Alacatlatzala Mixtec [mim]

ชื่อภาษา ISO: Alacatlatzala Mixtec
รหัสภาษา ISO: mim
จำนวนประชากร: 30,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mixtec, Alacatlatzala: Atlamajalcingo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6431
รหัสสำเนียงของ ROD: 06431

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Alacatlatzala: Atlamajalcingo

Atlamajalcingo

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Atlamajalcingo

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Atlamajalcingo

A33600 ข่าวประเสริฐ

2. Mixtec, Alacatlatzala: Cahuatache

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6200
รหัสสำเนียงของ ROD: 06200

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Alacatlatzala: Cahuatache

Cahuatache
Highland Guerrero Mixtec
Mixteco de Alacatlatzala
To'on Savi

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Cahuatache

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Cahuatache

A32430 พระคำแห่งชีวิต

3. Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4382
รหัสสำเนียงของ ROD: 04382

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto

Alcozauca
Guerrero Alto
Mixteco, Alacatlatzala
Mixteco: Highland Guerrero

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto

A23521 ข่าวประเสริฐ
A22860 พระคำแห่งชีวิต w/ SPANISH เพลง

4. Mixtec, Alacatlatzala: Mixtecapa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6434
รหัสสำเนียงของ ROD: 06434

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Alacatlatzala: Mixtecapa

Mixtecapa

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Mixtecapa

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Mixtecapa

A33710 ข่าวประเสริฐ (a)
A33711 ข่าวประเสริฐ (b)

5. Mixtec, Alacatlatzala: Plan de Guadalupe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20893

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Alacatlatzala: Plan de Guadalupe

Plan de Guadalupe

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Plan de Guadalupe

Mexico

6. Mixtec, Alacatlatzala: Potoichan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6043
รหัสสำเนียงของ ROD: 06043

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Alacatlatzala: Potoichan

Mixteco, Alacatlatzala: Potoichan
Mixteco: Copanatoyac
Potoichan

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Potoichan

Mexico

7. Mixtec, Alacatlatzala: Xonacatlan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21224
รหัสสำเนียงของ ROD: 21224

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Xonacatlan

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Alacatlatzala: Xonacatlan

C38273 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Alacatlatzala Mixtec

Mixteco, Alacatlazala;