Ocotepec Mixtec [mie]

ชื่อภาษา ISO: Ocotepec Mixtec
รหัสภาษา ISO: mie
จำนวนประชากร: 6,170

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mixtec, Ocotepec

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2897
รหัสสำเนียงของ ROD: 02897

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Ocotepec

Mixteco de Santo Tomas Ocotepec
Mixteco de Santo Tomás Ocotepec
Mixteco, Ocotepec
Mixteco: Santo Tomas Ocotepec
Ocotepec Mixtec

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Ocotepec

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Ocotepec

A11240 พระคำแห่งชีวิต

2. Mixtec, Ocotepec: Cuquila

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6387
รหัสสำเนียงของ ROD: 06387
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 40

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Ocotepec: Cuquila

Cuquila

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Ocotepec: Cuquila

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Ocotepec: Cuquila

A33391 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

3. Mixtec, Ocotepec: Santa Catarina Yosonotu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20891

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Ocotepec: Santa Catarina Yosonotu

Santa Catarina Yosonotu

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Ocotepec: Santa Catarina Yosonotu

Mexico

People Groups who speak Ocotepec Mixtec

Mixteco, Ocotepec;