Mor (Mor Islands) [mhz]

ชื่อภาษา ISO: Mor (Mor Islands)
รหัสภาษา ISO: mhz
จำนวนประชากร: 700

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. More

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5069
รหัสสำเนียงของ ROD: 05069

ชื่ออื่นสำหรับ More

Mor

พื้นที่ใช้ภาษา More

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา More

A84139 ข่าวประเสริฐ

2. Mor Group

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1216
รหัสสำเนียงของ ROD: 01216

ชื่ออื่นสำหรับ Mor Group

Austronesian Mor
Mambor
Matini
Mor
Mor: Mambor
Mor: Matini

พื้นที่ใช้ภาษา Mor Group

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mor Group

C15540 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Mor (Mor Islands)

Mor, Mor Islands;