Meru [mer]

ชื่อภาษา ISO: Meru
รหัสภาษา ISO: mer
จำนวนประชากร: 1,660,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kimeru

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 714
รหัสสำเนียงของ ROD: 00714

ชื่ออื่นสำหรับ Kimeru

Meru

พื้นที่ใช้ภาษา Kimeru

Kenya

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kimeru

C09331 พระคำแห่งชีวิต
C74911 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C74910 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C74912 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C74914 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C74917 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C74916 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C74913 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C74915 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Kimiiru: Meru

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20887

ชื่ออื่นสำหรับ Kimiiru: Meru

Kimîîru: Meru
Meru

พื้นที่ใช้ภาษา Kimiiru: Meru

Kenya

3. Meru: Igembe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14026
จำนวนประชากร: 1,305,000

ชื่ออื่นสำหรับ Meru: Igembe

Igembe

พื้นที่ใช้ภาษา Meru: Igembe

Kenya

4. Meru: Igoji

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14027
จำนวนประชากร: 1,305,000

ชื่ออื่นสำหรับ Meru: Igoji

Igoji

พื้นที่ใช้ภาษา Meru: Igoji

Kenya

5. Meru: Imenti

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14028
จำนวนประชากร: 1,305,000

ชื่ออื่นสำหรับ Meru: Imenti

Imenti

พื้นที่ใช้ภาษา Meru: Imenti

Kenya

6. Meru: Miutini

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14029
จำนวนประชากร: 1,305,000

ชื่ออื่นสำหรับ Meru: Miutini

Miutini

พื้นที่ใช้ภาษา Meru: Miutini

Kenya

7. Meru: Tigania

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14030
จำนวนประชากร: 1,305,000

ชื่ออื่นสำหรับ Meru: Tigania

Tigania

พื้นที่ใช้ภาษา Meru: Tigania

Kenya

People Groups who speak Meru

Meru;