Mekeo [mek]

ชื่อภาษา ISO: Mekeo
รหัสภาษา ISO: mek
จำนวนประชากร: 19,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kovio

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3274
รหัสสำเนียงของ ROD: 03274

ชื่ออื่นสำหรับ Kovio

Mekeo
Mekeo: Northwest
Northwest Mekeo

พื้นที่ใช้ภาษา Kovio

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kovio

C21420 พระคำแห่งชีวิต

2. Mekeo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 551

ชื่ออื่นสำหรับ Mekeo

Mekeo-Kovio
Мекео

พื้นที่ใช้ภาษา Mekeo

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mekeo

C06990 พระคำแห่งชีวิต

3. Mekeo: East Mekeo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13966
จำนวนประชากร: 18,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mekeo: East Mekeo

East Mekeo

พื้นที่ใช้ภาษา Mekeo: East Mekeo

Papua New Guinea

4. Mekeo: North Mekeo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13967
จำนวนประชากร: 18,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mekeo: North Mekeo

North Mekeo

พื้นที่ใช้ภาษา Mekeo: North Mekeo

Papua New Guinea

5. Mekeo: West Mekeo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13968
รหัสสำเนียงของ ROD: 13968
จำนวนประชากร: 18,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mekeo: West Mekeo

West Mekeo

พื้นที่ใช้ภาษา Mekeo: West Mekeo

Papua New Guinea

6. Ninikani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 643
รหัสสำเนียงของ ROD: 00643

ชื่ออื่นสำหรับ Ninikani

Apanepi

พื้นที่ใช้ภาษา Ninikani

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ninikani

C21590 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Mekeo

Mekeo;