Mandar [mdr]

ชื่อภาษา ISO: Mandar
รหัสภาษา ISO: mdr
จำนวนประชากร: 475,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mandar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13585
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mandar

Andian
Bahasa Mandar
Mandaresisch
Mandharsche
Manjar
曼达语
曼達語

พื้นที่ใช้ภาษา Mandar

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mandar

C62509 คำพยาน
C62536 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A62508 Kareba Macoa [ข่าวประเสริฐ]

2. Mandar: Balanipa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13586
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mandar: Balanipa

Balanipa
Napo-Tinambung

พื้นที่ใช้ภาษา Mandar: Balanipa

Indonesia

3. Mandar: Majene

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13587
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mandar: Majene

Majene

พื้นที่ใช้ภาษา Mandar: Majene

Indonesia

4. Mandar: Malunda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13588
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mandar: Malunda

Malunda

พื้นที่ใช้ภาษา Mandar: Malunda

Indonesia

5. Mandar: Pamboang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13589
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mandar: Pamboang

Pamboang

พื้นที่ใช้ภาษา Mandar: Pamboang

Indonesia

6. Mandar: Sendana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13590
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mandar: Sendana

Cenrana
Sendana
Tjendana

พื้นที่ใช้ภาษา Mandar: Sendana

Indonesia

People Groups who speak Mandar

Mandar;