Ombamba [mbm]

ชื่อภาษา ISO: Ombamba
รหัสภาษา ISO: mbm
จำนวนประชากร: 24,800

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bakota: Mekambo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2867
รหัสสำเนียงของ ROD: 02867

ชื่ออื่นสำหรับ Bakota: Mekambo

Mekambo

พื้นที่ใช้ภาษา Bakota: Mekambo

Congo, Republic of the
Gabon

2. Bambamba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2860
รหัสสำเนียงของ ROD: 02860

ชื่ออื่นสำหรับ Bambamba

Lembaamba
Mbaama
Mbama
Mbamba
Ombamba

พื้นที่ใช้ภาษา Bambamba

Congo, Republic of the
Gabon

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bambamba

A09200 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Ombamba

Mbaama;