Makasar [mak]

ชื่อภาษา ISO: Makasar
รหัสภาษา ISO: mak
จำนวนประชากร: 2,278,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Makasar: Gowa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13351
จำนวนประชากร: 1,600,000

ชื่ออื่นสำหรับ Makasar: Gowa

Goa
Gowa
Lakiung

พื้นที่ใช้ภาษา Makasar: Gowa

Indonesia

2. Makasar: Maros-pangkep

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13352
จำนวนประชากร: 1,600,000

ชื่ออื่นสำหรับ Makasar: Maros-pangkep

Maros-pangkep

พื้นที่ใช้ภาษา Makasar: Maros-pangkep

Indonesia

3. Makasar: Turatea

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13353
จำนวนประชากร: 1,600,000

ชื่ออื่นสำหรับ Makasar: Turatea

Jeneponto
Turatea

พื้นที่ใช้ภาษา Makasar: Turatea

Indonesia

4. Makassar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 702
รหัสสำเนียงของ ROD: 00702

ชื่ออื่นสำหรับ Makassar

Goa
Macassar
Macassarese
Makassaarsche
Taena

พื้นที่ใช้ภาษา Makassar

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Makassar

C19171 ข่าวประเสริฐ
C04890 พระคำแห่งชีวิต 1
A36080 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
C22351 พระคำแห่งชีวิต 2
A36081 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

5. Tena Ortefan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1163
รหัสสำเนียงของ ROD: 01163

พื้นที่ใช้ภาษา Tena Ortefan

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tena Ortefan

A15481 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Makasar

Makassar;