Magahi [mag]

ชื่อภาษา ISO: Magahi
รหัสภาษา ISO: mag
จำนวนประชากร: 14,000,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Magahi: Central

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4739
รหัสสำเนียงของ ROD: 04739
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 30

ชื่ออื่นสำหรับ Magahi: Central

Bihari
Central Magahi
Magadhi
Magahi: Central Magahi
Magaya
Maghaya
Maghi
Maghori
Magi
Magodhi
मगही
मघई: मध्य

พื้นที่ใช้ภาษา Magahi: Central

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Magahi: Central

C62204 เพลง
C62205 ข่าวประเสริฐ
C26580 พระคำแห่งชีวิต 1
C62206 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Magahi: Northern Magahi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13273
รหัสสำเนียงของ ROD: 13273
จำนวนประชากร: 11,362,000

ชื่ออื่นสำหรับ Magahi: Northern Magahi

Northern Magahi
मगही
मघई: उत्तरी मघई

พื้นที่ใช้ภาษา Magahi: Northern Magahi

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Magahi: Northern Magahi

A62951 พระคำแห่งชีวิต

3. Magahi: Southern Magahi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13274
จำนวนประชากร: 13,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Magahi: Southern Magahi

Southern Magahi
मगही : दक्षिणी मगही

พื้นที่ใช้ภาษา Magahi: Southern Magahi

India

People Groups who speak Magahi

Sukiyar;