San Jerónimo Tecóatl Mazatec [maa]

ชื่อภาษา ISO: San Jerónimo Tecóatl Mazatec
รหัสภาษา ISO: maa
จำนวนประชากร: 18,900

จีอาร์เอ็นมี 9 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mazateco de Acatepec

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22445

พื้นที่ใช้ภาษา Mazateco de Acatepec

Mexico

2. Mazateco de Ateixtlahuaca

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22447

พื้นที่ใช้ภาษา Mazateco de Ateixtlahuaca

Mexico

3. Mazateco de Cuaunecuiltitla

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22446

พื้นที่ใช้ภาษา Mazateco de Cuaunecuiltitla

Mexico

4. Mazateco de Huehuetlán

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22448

ชื่ออื่นสำหรับ Mazateco de Huehuetlán

Mazateco de Huehuetlan

พื้นที่ใช้ภาษา Mazateco de Huehuetlán

Mexico

5. Mazateco de Ocopetatillo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22444

พื้นที่ใช้ภาษา Mazateco de Ocopetatillo

Mexico

6. Mazateco de Zoquiapam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22443

พื้นที่ใช้ภาษา Mazateco de Zoquiapam

Mexico

7. Mazatec: San Antonio Eloxochitlan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19386
รหัสสำเนียงของ ROD: 19386

พื้นที่ใช้ภาษา Mazatec: San Antonio Eloxochitlan

Mexico

8. Mazatec, Tecoatl: Tecoatl-Elox-Zoquiapan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4675
รหัสสำเนียงของ ROD: 04675

ชื่ออื่นสำหรับ Mazatec, Tecoatl: Tecoatl-Elox-Zoquiapan

Mazateco: San Antonio Eloxochi
Mazateco, San Jeronimo Tecoatl
Mazateco: San Lucas Zoquiapan
Tecoatl-Elox-Zoquiapan

พื้นที่ใช้ภาษา Mazatec, Tecoatl: Tecoatl-Elox-Zoquiapan

Mexico

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mazatec, Tecoatl: Tecoatl-Elox-Zoquiapan

A26121 ข่าวประเสริฐ
A38157 Palabras de vida y Cantos [พระคำแห่งชีวิต]

9. S Jeronimo Teocoatl Mazatec

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19452
รหัสสำเนียงของ ROD: 19452

ชื่ออื่นสำหรับ S Jeronimo Teocoatl Mazatec

Mazateco de S Jeronimo Tecoatl

พื้นที่ใช้ภาษา S Jeronimo Teocoatl Mazatec

Mexico

People Groups who speak San Jerónimo Tecóatl Mazatec

Mazateco, San Jeronimo Teocatl;