Ganda [lug]

ชื่อภาษา ISO: Ganda
รหัสภาษา ISO: lug
จำนวนประชากร: 4,130,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ganda: Kooki

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10014
จำนวนประชากร: 3,025,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ganda: Kooki

Kooki
Olukooki

พื้นที่ใช้ภาษา Ganda: Kooki

Uganda

2. Ganda: Ludiopa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10015
จำนวนประชากร: 3,025,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ganda: Ludiopa

Ludiopa

พื้นที่ใช้ภาษา Ganda: Ludiopa

Uganda

3. Ganda: Luvuma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10016
จำนวนประชากร: 3,025,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ganda: Luvuma

Luvuma

พื้นที่ใช้ภาษา Ganda: Luvuma

Uganda

4. Ganda: Sese

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10017
จำนวนประชากร: 3,025,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ganda: Sese

Olusese
Sese

พื้นที่ใช้ภาษา Ganda: Sese

Uganda

5. Luganda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1130

ชื่ออื่นสำหรับ Luganda

Ganda

พื้นที่ใช้ภาษา Luganda

Uganda

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Luganda

A73620 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A73600 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A73630 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A73640 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A73610 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A73670 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A73650 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A73660 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A05950 พระคำแห่งชีวิต 1
A05951 พระคำแห่งชีวิต 2

People Groups who speak Ganda

Ganda, Luganda;