Lishana Deni [lsd]

ชื่อภาษา ISO: Lishana Deni
รหัสภาษา ISO: lsd
จำนวนประชากร: 7,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lishana Deni

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12989
จำนวนประชากร: 7,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lishana Deni

Judeo-Aramaic
Kurdit
Lishan Hozaye
Lishan Hudaye

พื้นที่ใช้ภาษา Lishana Deni

Israel

2. Lishana Deni: Amadiya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12990
จำนวนประชากร: 7,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lishana Deni: Amadiya

Amadiya

พื้นที่ใช้ภาษา Lishana Deni: Amadiya

Israel

3. Lishana Deni: Atrush

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12991
จำนวนประชากร: 7,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lishana Deni: Atrush

Atrush

พื้นที่ใช้ภาษา Lishana Deni: Atrush

Israel

4. Lishana Deni: Betanure

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12992
จำนวนประชากร: 7,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lishana Deni: Betanure

Bétanure
Lishana Deni: Bétanure

พื้นที่ใช้ภาษา Lishana Deni: Betanure

Israel

5. Lishana Deni: Dohuk

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12993
จำนวนประชากร: 7,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lishana Deni: Dohuk

Dohuk

พื้นที่ใช้ภาษา Lishana Deni: Dohuk

Israel

6. Lishana Deni: Nerwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12994
จำนวนประชากร: 7,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lishana Deni: Nerwa

Nerwa

พื้นที่ใช้ภาษา Lishana Deni: Nerwa

Israel

7. Lishana Deni: Sandu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12995
จำนวนประชากร: 7,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lishana Deni: Sandu

Sandu

พื้นที่ใช้ภาษา Lishana Deni: Sandu

Israel

8. Lishana Deni: Zakho

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12996
จำนวนประชากร: 7,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lishana Deni: Zakho

Zakho

พื้นที่ใช้ภาษา Lishana Deni: Zakho

Israel

People Groups who speak Lishana Deni

Jew, Kurdit;