Lou [loj]

ชื่อภาษา ISO: Lou
รหัสภาษา ISO: loj
จำนวนประชากร: 1,230

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lou

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13092
จำนวนประชากร: 1,000

พื้นที่ใช้ภาษา Lou

Papua New Guinea

2. Lou: Rei

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13093
จำนวนประชากร: 1,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lou: Rei

Rei

พื้นที่ใช้ภาษา Lou: Rei

Papua New Guinea

People Groups who speak Lou

Lou;