Pévé [lme]

ชื่อภาษา ISO: Pévé
รหัสภาษา ISO: lme
จำนวนประชากร: 35,700

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Pévé

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1642
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pévé

Doue
Ka'do Peeve
Lame
Peve
Peve: Lame
Pevi

พื้นที่ใช้ภาษา Pévé

Cameroon
Chad

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pévé

A63998 ข่าวประเสริฐ
C06541 Becoming a Friend of God

2. Peve: Dari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15618
จำนวนประชากร: 33,000

ชื่ออื่นสำหรับ Peve: Dari

Dari

พื้นที่ใช้ภาษา Peve: Dari

Cameroon
Chad

3. Peve: Doe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15619
จำนวนประชากร: 33,000

ชื่ออื่นสำหรับ Peve: Doe

Doe
Doue
Doué

พื้นที่ใช้ภาษา Peve: Doe

Cameroon
Chad

People Groups who speak Pévé

Peve;