Lele (Guinea) [llc]

ชื่อภาษา ISO: Lele (Guinea)
รหัสภาษา ISO: llc
จำนวนประชากร: 30,600

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lele

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2752

ชื่ออื่นสำหรับ Lele

Maninka: Lele

พื้นที่ใช้ภาษา Lele

Guinea
Sierra Leone

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lele

C28751 ข่าวประเสริฐ
C78121 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C78119 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C78122 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C78123 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C78120 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C78126 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C78124 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C78125 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
C22380 พระคำแห่งชีวิต 1
C28750 Becoming a Friend of God

2. Lele: Kassadou Lele

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12850
จำนวนประชากร: 23,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lele: Kassadou Lele

Kassadou Lele
South Lele

พื้นที่ใช้ภาษา Lele: Kassadou Lele

Guinea

3. Lele: Kounte Lele

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12851
จำนวนประชากร: 23,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lele: Kounte Lele

Central Lele
Kounte Lele

พื้นที่ใช้ภาษา Lele: Kounte Lele

Guinea

4. Lele: Tangalto Lele

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12853
จำนวนประชากร: 23,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lele: Tangalto Lele

East Lele
Tangalto Lele

พื้นที่ใช้ภาษา Lele: Tangalto Lele

Guinea

5. Lele: Yombiro Lele

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12854
จำนวนประชากร: 23,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lele: Yombiro Lele

North Lele
Yombiro Lele

พื้นที่ใช้ภาษา Lele: Yombiro Lele

Guinea

People Groups who speak Lele (Guinea)

Lele;