Nyindrou [lid]

ชื่อภาษา ISO: Nyindrou
รหัสภาษา ISO: lid
จำนวนประชากร: 4,800

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lessau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 480

ชื่ออื่นสำหรับ Lessau

Lesau

พื้นที่ใช้ภาษา Lessau

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lessau

C80054 พระคำแห่งชีวิต

2. Nyindrou: Babon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15192
จำนวนประชากร: 4,200

ชื่ออื่นสำหรับ Nyindrou: Babon

Babon

พื้นที่ใช้ภาษา Nyindrou: Babon

Papua New Guinea

People Groups who speak Nyindrou

Lindrou;