Kara (Papua New Guinea) [leu]

ชื่อภาษา ISO: Kara (Papua New Guinea)
รหัสภาษา ISO: leu
จำนวนประชากร: 5,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 554
รหัสสำเนียงของ ROD: 00554

ชื่ออื่นสำหรับ Kara

Lemakot
Lemusmus

พื้นที่ใช้ภาษา Kara

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kara

C20560 พระคำแห่งชีวิต
C74881 Mark 11:12 - 16:20
C74879 Mark 1:1 - 6:13
C74880 Mark 6:14 - 11:11

2. Kara: East Kara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11571
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kara: East Kara

East Kara

พื้นที่ใช้ภาษา Kara: East Kara

Papua New Guinea

3. Kara: Lemakot

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21164
รหัสสำเนียงของ ROD: 21164

พื้นที่ใช้ภาษา Kara: Lemakot

Papua New Guinea

4. Kara: LPN

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21163
รหัสสำเนียงของ ROD: 21163

พื้นที่ใช้ภาษา Kara: LPN

Papua New Guinea

5. Kara: West Kara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11572
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kara: West Kara

West Kara

พื้นที่ใช้ภาษา Kara: West Kara

Papua New Guinea

People Groups who speak Kara (Papua New Guinea)

Kara, Lemakot;