Lyélé [lee]

ชื่อภาษา ISO: Lyélé
รหัสภาษา ISO: lee
จำนวนประชากร: 213,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lyele

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 347
รหัสสำเนียงของ ROD: 00347
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 20

ชื่ออื่นสำหรับ Lyele

Gourounsi
Gurunsi: Lele
Lele
L'ele
Loron

พื้นที่ใช้ภาษา Lyele

Burkina Faso

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lyele

C03780 พระคำแห่งชีวิต

2. Lyele: Central Lyele

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13190
รหัสสำเนียงของ ROD: 13190
จำนวนประชากร: 225,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lyele: Central Lyele

Central Lyélé
Lyele: Central Lyélé

พื้นที่ใช้ภาษา Lyele: Central Lyele

Burkina Faso

3. Lyele: Kandere

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13191
รหัสสำเนียงของ ROD: 13191
จำนวนประชากร: 225,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lyele: Kandere

Kandéré
Lyele: Kandéré

พื้นที่ใช้ภาษา Lyele: Kandere

Burkina Faso

4. Lyele: Northern Lyele

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13192
รหัสสำเนียงของ ROD: 13192
จำนวนประชากร: 225,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lyele: Northern Lyele

Lyele: Northern Lyélé
Northern Lyélé

พื้นที่ใช้ภาษา Lyele: Northern Lyele

Burkina Faso

5. Lyele: Southern Lyele

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13193
รหัสสำเนียงของ ROD: 13193
จำนวนประชากร: 225,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lyele: Southern Lyele

Lyele: Southern Lyélé
Reo
Southern Lyélé

พื้นที่ใช้ภาษา Lyele: Southern Lyele

Burkina Faso

People Groups who speak Lyélé

Lela, Lyele;