Lega-Shabunda [lea]

ชื่อภาษา ISO: Lega-Shabunda
รหัสภาษา ISO: lea
จำนวนประชากร: 400,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kilega

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 236
รหัสสำเนียงของ ROD: 00236

ชื่ออื่นสำหรับ Kilega

Igonzabale
Ileka-Igonzabale
Kirega
Lega-Shabunda
Leka-Igonzabale
Rega

พื้นที่ใช้ภาษา Kilega

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kilega

C80760 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C01250 พระคำแห่งชีวิต 1
C01251 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Kisonga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4587
รหัสสำเนียงของ ROD: 04587

ชื่ออื่นสำหรับ Kisonga

Songa

พื้นที่ใช้ภาษา Kisonga

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kisonga

C24430 พระคำแห่งชีวิต

3. Lega-Shabunda: Kigala

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12839
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lega-Shabunda: Kigala

Kigala

พื้นที่ใช้ภาษา Lega-Shabunda: Kigala

Congo, Democratic Republic of

4. Lega-Shabunda: Kigyoma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12840
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lega-Shabunda: Kigyoma

Kigyoma

พื้นที่ใช้ภาษา Lega-Shabunda: Kigyoma

Congo, Democratic Republic of

5. Lega-Shabunda: Kinyabanga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12841
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lega-Shabunda: Kinyabanga

Kinyabanga

พื้นที่ใช้ภาษา Lega-Shabunda: Kinyabanga

Congo, Democratic Republic of

6. Lega-Shabunda: Kinyamunsange

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12842
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lega-Shabunda: Kinyamunsange

Kinyamunsange
Pangi

พื้นที่ใช้ภาษา Lega-Shabunda: Kinyamunsange

Congo, Democratic Republic of

7. Lega-Shabunda: Kisede

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12843
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lega-Shabunda: Kisede

Kisede

พื้นที่ใช้ภาษา Lega-Shabunda: Kisede

Congo, Democratic Republic of

People Groups who speak Lega-Shabunda

Lega;