Lisabata-Nuniali [lcs]

ชื่อภาษา ISO: Lisabata-Nuniali
รหัสภาษา ISO: lcs
จำนวนประชากร: 3,200

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lisabata-Nuniali

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12978
จำนวนประชากร: 1,830

ชื่ออื่นสำหรับ Lisabata-Nuniali

Lisabata
Noniali
Nuniali

พื้นที่ใช้ภาษา Lisabata-Nuniali

Indonesia

2. Lisabata-Nuniali: Kawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12979
จำนวนประชากร: 1,830

ชื่ออื่นสำหรับ Lisabata-Nuniali: Kawa

Kawa

พื้นที่ใช้ภาษา Lisabata-Nuniali: Kawa

Indonesia

3. Lisabata-Nuniali: Nuniali

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12981
จำนวนประชากร: 1,830

ชื่ออื่นสำหรับ Lisabata-Nuniali: Nuniali

Nuniali

พื้นที่ใช้ภาษา Lisabata-Nuniali: Nuniali

Indonesia

4. Lisabata-Nuniali: Sukaraja

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12982
จำนวนประชากร: 1,830

ชื่ออื่นสำหรับ Lisabata-Nuniali: Sukaraja

Sukaraja

พื้นที่ใช้ภาษา Lisabata-Nuniali: Sukaraja

Indonesia

5. Lisabat-Nuniali: Lisabata-timur

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12980
จำนวนประชากร: 1,830

ชื่ออื่นสำหรับ Lisabat-Nuniali: Lisabata-timur

Lisabata-timur

พื้นที่ใช้ภาษา Lisabat-Nuniali: Lisabata-timur

Indonesia

People Groups who speak Lisabata-Nuniali

Lisabata-Nuniali;