Central Bontok [lbk]

ชื่อภาษา ISO: Central Bontok
รหัสภาษา ISO: lbk
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Bontok
จำนวนประชากร: 19,600

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bontoc, Central

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4824
รหัสสำเนียงของ ROD: 04824
จำนวนประชากร: 540,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 35

ชื่ออื่นสำหรับ Bontoc, Central

Bontok
Bontok, Sentral na bahagi
Igorot

พื้นที่ใช้ภาษา Bontoc, Central

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bontoc, Central

A50116 พระคัมภีร์ & เพลง
A50115 Genesis

2. Bontoc, Central: Guinaang Bontoc

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8311
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bontoc, Central: Guinaang Bontoc

Guinaang Bontoc

พื้นที่ใช้ภาษา Bontoc, Central: Guinaang Bontoc

Philippines

3. Bontoc, Central: Sadanga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20776
รหัสสำเนียงของ ROD: 20776

ชื่ออื่นสำหรับ Bontoc, Central: Sadanga

Bontok, Sentral: Sadanga
Sadanga

พื้นที่ใช้ภาษา Bontoc, Central: Sadanga

Philippines

4. Bontoc Group

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 227
รหัสสำเนียงของ ROD: 00227

ชื่ออื่นสำหรับ Bontoc Group

Alab
Bontoc
Bontoc, Central: Sadanga
Central
Eastern Bontoc
Kadaklan-Barlig Bontoc
Kankanay, Northern
Pangkat ng Bontok
Sadanga
Sagada
Samoki
Southern Bontoc
Western

พื้นที่ใช้ภาษา Bontoc Group

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bontoc Group

C08280 พระคำแห่งชีวิต 1
C08281 พระคำแห่งชีวิต 2

5. Central Bontok

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21071
จำนวนประชากร: 540,000

พื้นที่ใช้ภาษา Central Bontok

Philippines

People Groups who speak Central Bontok

Bontoc, Central;